STOTT PILATES

SOKOLANA STOTT PILATES JELENA JANEŽIĆSOKOLANA STOTT PILATES se zasniva na tradicionalnom Pilatesu. Sadrži moderne principe vežbi i primenjuje dokazane i prihvaćene prakse u oblasti biomehanike i rehabilitacije, u cilju poboljšanja sportskih performansi. Jačanjem i istezanjem muskulaturepostiže se korekcija nepravilne posture (držanja tela). Pravilna postura je preduslov zdravog kičmenog stuba i zdravih zglobova.

SOKOLANA STOTT PILATES male grupeRad u malim grupama omogućava posvećenost instruktora svakom pojedincu. Grupe su mešovite, s obzirom da je sve više muškaraca pogođeno posturalnim problemima modernog doba. STOTT PILATES je veoma učinkovit za oba pola, kao i za sve uzraste!

SOKOLANA STOT PILATES PERSONALNI TRENING JELENA JANEŽIĆU personalnom STOTT PILATES treningu, posvećenost instruktora prema klijentu je potpuna, a samim time je napredak brži. Termini su prilagođeni Vašem vremenu i zakazuju se unapred.

BARRE SOKOLANA JELENA JANEŽIĆBARRE – proprioceptivna fizička aktivnost koja značajno utiče na razvoj snage, statičke i dinamičke snažne izdržljivosti, fleksibilnisti i koordinacije. Muzika diktira intenzitet i dinamiku treninga.

Redovnim praktikovanjem STOTT PILATES programa postižu se dobrobiti u vidu:
• Izduženijih i elastičnijih mišića
• Stabilnosti i snage kičme i stomaka
• Prevencije od povređivanja
• Opuštanja od stresa i bola u leđima
• Boljeg držanja
• Poboljšanja stabilnosti, koordinacije i ostalih fizičkih sposobnosti
• Efikasnog rehabilitovanja posle povreda
• Povećanja samopouzdanja i samospoznaje tela i uma